Casal d'Agost

El Casal d’agost - “Un agost a Can Pedró”

El Casal d’Agost és el projecte fundacional de l'organització de cooperació local "Can Padró". Te com a objectius principal oferir una alternativa de temps lliure educatiu, assequible per als infants del nostre barri.

El Casal es realitza durant l'agost i acull a uns 50 infants, alguns d'ells amb necessitats específiques. Es realitza a les instal·lacions de l’escola Sant Miquel per poder aprofitar la infraestructura de la cuina i així poder oferir als infants 3 àpats al dia (esmorzar, dinar i berenar).

El Projecte Educatiu del Casal el dur a terme el CEIJ Mowgli. Esplai del barri del Padrò amb mes de 45 anys d’experiència en l’educació en el lleure. La cuina es gestiona des de la Cooperativa Donavol. Empresa sense ànim de lucre especialista en la gestió de Menjadors Escolars tant a Cornellà com a Sant Joan Despí.

Les famílies
Les famílies son una part activa del Casal, hi col·laboren activament per a fer-lo possible. Es tracta de generar un sentiment de pertinença al projecte, d'aportar col·lectivament coneixements i temps per tal de fer realitat un casal d’aquestes característiques. 

Un projecte de cooperació local
Es tracta d'un projecte on hi ha de participar tot el barri. 

La feina col·lectiva aporta valor afegit al treball fet i aquesta col·laboració té efectes multiplicadors, aconseguint que el compromís individual s’enforteixi.

En el Casal hi participen les escoles del barri, les diferents entitats i associacions, la parròquia, les empreses i els comerços locals, els veïns i veïnes i com no les famílies destinatàries.

L'equip
El Casal opta per un model mixt de col·laboracions amb professionals i voluntaris.

El nostre equip de professionals:
 • L’equip d’educadors està format per 5 monitor@s i 1 coordinadora, contractats per l’esplai Mowgli
 • El personal de cuina està format per 1 cuinera i 1 auxiliar de cuina contractats per la cooperativa Donavol.

El nostre equip de  voluntaris:
 • Talleristes i monitors en pràctiques per fer de suport als educadors.
 • Comissió de secretaria per fer les tasques d’inscripció i gestions burocràtiques.
 • Comissió d’intendència per fer suport a la cuina en la preparació dels esmorzars i els berenars.
 • Comissió de difusió encarregats de donar visibilitat al projecte i fer les tasques relacionades amb els mitjans de comunicació, xarxes socials, relacions institucionals, entitats, sector privat i veïns. 
 • Comissió econòmica encarregada de fer viable econòmicament el Casal i buscar el finançament necessari

Els agents que hi intervenen:
 • CEIJ  Mowgli i Ampa Sant Miquel elaboren i promouen la primera fase del projecte.
 • Escola Sant Miquel, Escola Ignasi Iglesias i CEIJ Mowgli, conjuntament amb la Parròquia Sant Miquel i Càrites, en coordinació amb els Serveis Socials de  l’Ajuntament de Cornellà fan la tria i selecció de les famílies destinatàries.
 • Les entitats del barri: Orfeó Catalònia, AAVV  el Padró...col·laboren en la difusió i captació de recursos econòmics per al projecte.
 • Els veïns i veïnes poden aporten el seu temps en les diferents tasques de voluntariat. 
 • Les empreses  participen activament en la campanya de finançament del Casal. Amb aportacions pròpies (econòmiques o en espècies)

Cap comentari:

Publica un comentari